strong proof

n. dovadă convingătoară

عبارات توضيحيه

However, we ought to be aware that the concept of victimisation requires strong proof.
Cu toate acestea, trebuie să fim conştienţi de faptul că sunt necesare probe puternice pentru conceptul de victimizare.
النطق النطق النطق Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com