swarming

النطق
n. roire, viermuială
a. roitor

عبارات توضيحيه

Such measures contribute to an improvement in the health of bees, an increase in the numbers of swarms and a growth in the production of honey.
Astfel de măsuri contribuie la o îmbunătățire a stării de sănătate a albinelor, la o creștere a numărului de roiuri și la o mai mare producție de miere.
النطق النطق النطق Report Error!
This is why financial support is necessary for research into the causes of bee diseases and the factors which are bringing about a reduction in the resistance of bees and the death of swarms.
Acesta este motivul pentru care este necesar sprijin financiar pentru cercetări cu privire la cauzele bolilor albinelor și la factorii care au contribuit la reducerea rezistenței albinelor și la moartea roiurilor.
النطق النطق النطق Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com