onverwachts

النطق
adj. uncontemplated

عبارات توضيحيه

Geluk komt altijd onverwachts.
Happiness is always unexpected.
النطق النطق النطق Report Error!
Plotseling gebeurde er iets onverwachts.
Suddenly, something unexpected happened.
النطق النطق النطق Report Error!
Vlak voor Kerstmis heeft mijn moeder namelijk onverwachts haar gezichtsvermogen verloren.
Just before Christmas my mother unexpectedly lost her sight.
النطق النطق النطق Report Error!
Mijnheer de Voorzitter, de Commissie stelt - niet geheel onverwachts - voor zichzelf meer macht toe te kennen.
Mr President, not unexpectedly, the Commission is proposing that it be given more power.
النطق النطق النطق Report Error!
De vorige zomer brak er onverwachts oorlog uit.
Last summer there was an unscheduled war.
النطق النطق النطق Report Error!
We staan niet voor een crisis die totaal onverwachts kwam.
We are not facing a surprise crisis.
النطق النطق النطق Report Error!
De humanitaire crisis in de Gazastrook is geen novum en komt ook niet onverwachts.
The humanitarian crisis in Gaza is not new, nor has it been unforeseen.
النطق النطق النطق Report Error!
De beslissing tot en de verklaring van onafhankelijkheid in Priština kwamen niet onverwachts.
The decision and the declaration of independence in Priština were not unexpected.
النطق النطق النطق Report Error!
Onverwachts was er natuurlijk een discussie over de situatie in Griekenland.
Unexpectedly, of course, there was a discussion on the situation in Greece.
النطق النطق النطق Report Error!
(EN) Mijnheer de Voorzitter, het ligt in de aard van de mens om, als er iets onverwachts gebeurt, te proberen de feiten te laten passen in zijn eigen wereldbeeld.
Mr President, it is human nature when something unexpected happens that we try and fit the facts into our existing Weltanschauung.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
1. onverhoeds: onvoorbereid, plotseling
2. abrupt: ineens, onvoorzien, pardoesdictionary extension
© dictionarist.com