onverzettelijkheid

النطق
n. obduracy, tenacity

عبارات توضيحيه

Anders gezegd, absolute onverzettelijkheid leidt alleen maar tot een radicalisering van het fanatisme en de antidemocratische en agressieve gevoelens.
In short, a hard intransigent approach leads to strengthening fanatic, anti-democratic and aggressive attitudes.
النطق النطق النطق Report Error!
Alleen de Serven tekenen afwezig in hun onverzettelijkheid en hun gekrenkte trots.
Only the Serbs, with their intransigence and hurt pride, are not on board.
النطق النطق النطق Report Error!
De onverzettelijkheid van de Raad blokkeert een reeks van wetgevende procedures, en daar schiet de EU niets mee op.
This intransigence is blocking a series of legislative processes, and this is doing nothing to benefit the EU.
النطق النطق النطق Report Error!
De onverzettelijkheid van de Raad blokkeert een reeks van wetgevende procedures, en daar schiet de EU niets mee op.
This intransigence is blocking a series of legislative processes, and is doing nothing to benefit the EU.
النطق النطق النطق Report Error!
Ieder van ons die bij verschillende gelegenheden Iraanse vertegenwoordigers ontmoet, stuit ook op meer onverzettelijkheid en hardheid.
All of us who, on various occasions, meet official representatives of Iran, are also met with more severity and implacability.
النطق النطق النطق Report Error!
Zijn opvolger zal van dezelfde kwaliteiten en dezelfde onverzettelijkheid blijk moeten geven.
His successor will have to show the same qualities and be just as uncompromising.
النطق النطق النطق Report Error!
Goed nieuws voor het Europees Parlement en felicitaties aan mevrouw Peijs voor haar onverzettelijkheid jegens de Raad.
Good news for the European Parliament and congratulations to Mrs Peijs for her persistence with the Council.
النطق النطق النطق Report Error!
Ik verontschuldig mij voor mijn onverzettelijkheid, maar het debat zou nog een uur duren en er zijn 50 sprekers ingeschreven.
You must forgive me for being strict, but we had an hour ahead of us and 50 speakers on the list.
النطق النطق النطق Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com