onvindbaar

النطق
adj. unfindable

عبارات توضيحيه

De hernieuwbare energiebronnen zijn in dit ontwerp voor een Groenboek sowieso vrijwel onvindbaar.
In this draft Green Paper, incredibly, there is scant reference to renewable energy sources at all.
النطق النطق النطق Report Error!
In de meeste plannen van de meeste lidstaten zijn vrouwen onvindbaar of weggeduwd in het hoekje van de risicogroepen.
Most of the plans of most Member States either ignore women or marginalize them as an at-risk group.
النطق النطق النطق Report Error!
Deze lijst is onvindbaar.
The list is nowhere to be found.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
1. weg: kwijt
2. zoek: foetsie, kwijt, pleite, weg


dictionary extension
© dictionarist.com