ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - Alfonso

النطق
n. Alfonso, prénom masculin; nom de famille; nom de plusieurs roi du Portugal: nom de différents roi d'Espagne; qualité de mango provenant de l'Inde

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - Alfonso

النطق
n. Alfonso, männlicher Vorname; Nachname; Name mehrerer Könige Portugals; Name mehrerer könige Spaniens; Name einer Sorte der Mangofrucht aus Indien stammend

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - Alfonso

النطق
s. Alfonso, nome proprio maschile; cognome; nome di vari re del Portogallo; nome di vari re di Spagna; nome di una varietà di mango coltivato in India

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - Alfonso

النطق
s. Alfonso, nome próprio masculino; sobrenome; nome de vários reis de Portugal; nome de vários reis da Espanha; nome de uma variedade de mangas (frutas) da Índia

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - Alfonso

النطق
s. Alfonso, nombre propio masculino; apellido; nombre de varios reyes de Portugal; nombre de numerosos reyes españoles; nombre de una variedad de mango de la India

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - Alfonso

النطق
n. Alfonso, male first name; family name; name of several kings of Spain; name of a variety of mango from India

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - Alfonso

النطق
n. Alfonso, male first name

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - Alfonso

النطق
zn. Alfonso, mannelijke voornaam; familienaam; naam van verschillende koningen van Portugal; naam van verschillende koningen van Spanje; naam van soorten mango's uit India

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - Alfonso

النطق
(名) アルフォンソ, オルフォンソ, 男子名; 姓; ポルトガルの数ある王の名前; スペインの数ある王の名前; インド産のマンゴー種の名前


dictionary extension
© dictionarist.com