ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - acentuarse

النطق
v. be accented

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - acentuarse

النطق
(lingüística) accentuer

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - acentuarse

النطق
v. verstärken: sich verstärken


dictionary extension
© dictionarist.com