ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - aceptación

النطق
n. acceptation, acceptance; uptake

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - aceptación

النطق
(aprobación) acceptation (f); approbation (f); assentiment (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - aceptación

النطق
n. annahme, entgegennahme, abnahme, übernahme, akzept, empfang, honorierung, zusage

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - aceptación

النطق
n. принятие, согласие

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - aceptación

النطق
n. 찬성


dictionary extension
© dictionarist.com