ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - agrimensor

النطق
(m) n. geometrician, geometer; land surveyor, surveyor

ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - agrimensor

n. geodesist, surveyor

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - agrimensor

النطق
n. surveyor

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - agrimensor

النطق
(topografía - hombre) topographe (m); arpenteur (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - agrimensor

النطق
n. feldmesser, landmesser, vermesser


dictionary extension
© dictionarist.com