ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - alimenti

النطق
n. aliments, alimony, maintenance

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - alimenti

النطق
(diritto) pension alimentaire

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - alimenti

النطق
n. lebensunterhalt, unterhalt, alimente


dictionary extension
© dictionarist.com