ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ansia

النطق
n. anxiety, disquiet, uneasiness

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ansia

النطق
n. anxiety, worry; anguish; yearning, longing

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - ansia

النطق
1. (comportamento emozionale) anxiété (f); inquiétude (f); souci (m); angoisse (f); crainte (f)
2. (paura) effroi (m); peur (f); crainte (f); anxiété (f)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - ansia

النطق
n. angst

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - ansia

النطق
1. (general) avidité (f); désir ardent
2. (entusiasmo) enthousiasme (m); ardeur (f); zèle (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - ansia

النطق
n. begierde, begier, sehnsucht, spannung

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - ansia

النطق
n. тоска, томление, вожделение

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - ansia

النطق
n. 갈망, 걱정


© dictionarist.com