ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - apogee

النطق
‏عديم الزعانف‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - apogee

النطق
n. farthest point from earth in the moon's orbit; farthest distance, highest point
n. apogee; peak; summit, climax; height, pinnacle; top, meridian, zenith, culmination

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - apogee

النطق
n. apogée; le point le plus éloigné de l'orbite de la lune; point culminant d'une distance; point culminant d'une hauteur

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - apogee

النطق
n. Höhepunkt; Gipfelpunkt; Apogäum

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - apogee

النطق
n. titik terjauh dr bumi dlm peredaran suatu satelit, puncak

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - apogee

النطق
s. apogeo (punto sull'orbita di satellite terrestre che trovasi alla massima distanza dal centro terrestre)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - apogee

النطق
n. apogeum, pełnia, pełność, szczyt

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - apogee

النطق
s. apogeu, ponto da órbita lunar mais distante da Terra; ápice

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - apogee

النطق
n. apogeu, culme

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - apogee

النطق
с. апогей

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - apogee

النطق
s. apogeo, el punto más lejano del centro de la tierra en la órbita de la luna, de un satélite artificial o de la trayectoria de un vehículo espacial; punto culminante

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - apogee

النطق
i. apoje, yeröte, doruk, zirve

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - apogee

النطق
n. апогей

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - apogee

النطق
zn. het meest verre punt verwijderd van de maan-kringloop; verst verwijderd, hoogtepunt

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - apogee

النطق
ουσ. απόγειο, αποκορύφωμα

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - apogee

النطق
(名) 最高点; 极点; 顶点; 远地点

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - apogee

النطق
(名) 最高點; 極點; 頂點; 遠地點

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - apogee

النطق
(名) 遠地点; 最高点; 絶頂

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - apogee

النطق
명. 최고점

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - apogee

النطق
n. chổ rất cao


dictionary extension
© dictionarist.com