ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - auditoire

النطق
(m) n. audience

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - auditoire

النطق
n. zuhörsaal, auditorium, publikum

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - auditoire

النطق
1. (droit - personnes) corte (f); Corte (f)
2. (représentation) uditorio (m); pubblico (m)
3. (quantité) pubblico (m); spettatori (mp); presenti (mp)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - auditoire

النطق
1. (droit - personnes) tribunal (m); corte (f)
2. (représentation) audiência (f); público (m)
3. (quantité) audiência (f); público (m)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - auditoire

النطق
n. аудитория (m)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - auditoire

النطق
1. (droit - personnes) corte (f); juzgado (m)
2. (représentation) auditorio (m); público (m)
3. (quantité) concurrencia (f); asistencia (f)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → التركية - auditoire

النطق
[le] dinleyiciler

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - auditoire

النطق
1. (droit - personnes) gerecht (n)
2. (représentation) publiek (n); toeschouwers (p); kijkers (p)
3. (quantité) opkomst (f); aantal aanwezigen (p)


© dictionarist.com