ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - autoctono

النطق
adj. autochthonous, local, native

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - autoctono

النطق
1. (etnologia) aborigène; autochtone; indigène; originaire; natif
2. (etnologia - uomo) natif (m); autochtone (m)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - autoctono

النطق
adj. autochthon, eingeboren, bodenständig


dictionary extension
© dictionarist.com