ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - azienda

النطق
n. company, firm, business, concern, establishment, enterprise

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - azienda

النطق
(compagnia) entreprise (f); société (f); maison (f)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - azienda

النطق
n. anstalt, betrieb, laden, geschäft


© dictionarist.com