ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - bravura

النطق
n. brilliant execution or display
n. cleverness, skill, ability, expertise
n. ferocity, viciousness; bravery; bravura; courtesy

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - bravura

النطق
n. bravoure; air de bravoure, air brillant destiné à faire valoir le talent du chanteur; morceau de bravoure, récit ou passage d'une oeuvre que son auteur a voulu particulièrement brillant, brillante performance

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - bravura

النطق
n. Bravourstück

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - bravura

النطق
s. (Mus) virtuosismo; pezzo di bravura; abilità; spavalderia

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - bravura

النطق
s. virtuosidade; excelente execução

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - bravura

النطق
с. бравурная пьеса, бравада, бравурность

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - bravura

النطق
s. bravura, arrojo; ejecución brillante

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - bravura

النطق
i. marifet gösterisi, çalması marifet isteyen müzik parçası

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - bravura

النطق
n. бравурність

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - bravura

النطق
n. cleverness, skill, ability, expertise

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - bravura

النطق
(f) n. bravery, courage, valor, valiancy, gallantry; chivalry; exploit

ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - bravura

n. bravery, prowess, valor, gallantry, courage, valiance, valour

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - bravura

النطق
n. ferocity, viciousness; bravery; bravura; courtesy

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - bravura

النطق
zn. briljante uitvoering

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - bravura

النطق
(Lex**) γενναιότητα

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - bravura

النطق
n. tüchtigkeit, bravour, spezialität, können

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - bravura

النطق
1. (música) air de bravoure; morceau de bravoure
2. (comportamento) courage (m); bravoure (f); vaillance (f); valeur literature; intrépidité (f)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - bravura

النطق
(música) air de bravoure; morceau de bravoure

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - bravura

النطق
n. heldenmut, mut, tapferkeit, beherztheit, bravour, courage

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - bravura

النطق
n. отвага, мужество

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - bravura

النطق
(名) 大胜的尝试; 勇气的举动

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - bravura

النطق
(名) 大勝的嘗試; 勇氣的舉動

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - bravura

النطق
(名) ブラヴーラ; 勇壮華麗

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - bravura

النطق
n. 용감, 거칠음, 예의


dictionary extension
© dictionarist.com