ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - brioso

النطق
adj. lively, racy, spirited, merry

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - brioso

النطق
adj. courageous, manly, noble; resolute; generous

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - brioso

النطق
adj. high-spirited, lively, zestful; proud

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - brioso

النطق
1. (condizione fisica) actif; vif
2. (persona) joyeux; d'une gaieté exubérante; vif; plein d'entrain

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - brioso

النطق
adj. sprühend, launig, sprudelnd, zackig, lebhaft, schwungvoll, feurig, spritzig, störrisch

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - brioso

النطق
a. mutig, feurig, schwungvoll, schneidig, schmissig, stürmisch

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - brioso

النطق
adj. бодрый

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - brioso

النطق
adj. 기운찬, 힘찬, 적력적인, 활기찬


© dictionarist.com