ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - bygone

النطق
‏ماض‏
‏ماضي، مهجور، عتيق الزي، في الزمن السابق، ماض، منصرم‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - bygone

النطق
n. days that are past, time which is in the past
adj. gone past, past, outmoded

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - bygone

النطق
n. le passé, temps jadis
adj. passé; ancien, démodé, d'autrefois

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - bygone

النطق
n. das Vergangene
adj. vergangen, vorbei

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - bygone

النطق
a. silam: yg silam, dahulu

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - bygone

النطق
s. passato
agg. passato, del passato

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - bygone

النطق
a. miniony, przeszły, wczorajszy

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - bygone

النطق
s. coisas passadas
adj. antigo, passado; morto

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - bygone

النطق
n. lucruri din trecut, întâmplare: întâmplări
a. trecut, apus, uita: să uităm ce a fost
adv. trecut: din trecut

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - bygone

النطق
с. прошлое, пережитое, прошлые обиды
прил. прошлый, пережитый

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - bygone

النطق
s. cosa pasada
adj. antepasado

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - bygone

النطق
i. geçmiş, mazi
s. geçmişte kalan, geçmiş, eski

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - bygone

النطق
n. минуле, пережите, образ: колишні образи
a. пережитий, минулий

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - bygone

النطق
bn. voorbij, vroeger

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - bygone

النطق
(Lex**) παρελθών

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - bygone

النطق
(名) 过去的事
(形) 过去的

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - bygone

النطق
(名) 過去的事
(形) 過去的

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - bygone

النطق
n. पुराना

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - bygone

النطق
(形) 過ぎ去った, 過去の
(名) 過去のこと, 過去

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - bygone

النطق
형. 지나간, 과거의, 기왕의

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - bygone

النطق
a. đả qua, qua rồi, thuở xưa
dictionary extension
© dictionarist.com