ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - chimera

النطق
‏الكمير كائن خرافي‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - chimera

النطق
n. mythological monster with a goat's body and a lion's head and a snake's tail; imaginary monster made up of inappropriate parts; delusion, wild illusion; person or organ comprised of tissues of different genetic constitution
n. chimera, mythological monster with a goat's body and a lion's head; wild illusion

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - chimera

النطق
n. chimère, monstre mythologique; monstre imaginaire; animal fabuleux ayant la tête et le poitrail d'un lion (Mythologie); illusion, hallucination; poisson marin; personne ou organe résultant de plusieurs éléments génétiques

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - chimera

النطق
n. Schreckgespenst; Schimäre, mythologisches Monster dessen Körper zur Hälfte aus Ziege und zur Hälfte aus einem Löwen bestehend; imaginäres Monster aus verschiedenen Körperteile bestehend; Trugbild; Person oder Organ aus Gewebe unterschiedlicher Genetik bestehend
Tiefseefisch mit einem Peitsche ähnlichem Schwanz

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - chimera

النطق
n. gagasan yg tak masuk akal, angan-angan

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - chimera

النطق
s. chimera, mostro mitologico dal corpo caprino e il capo leonino; mostro immaginario; illusione, fantasticheria impossibile; persona o organo costituito di tessuti di varia origine genetica

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - chimera

النطق
n. chimera

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - chimera

النطق
s. quimera, monstro mitológico com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de dragão; produto da imaginação, fantasia

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - chimera

النطق
n. himeră, fantomă, închipuire, nălucă, vis

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - chimera

النطق
с. химера; несбыточная мечта, фантазия

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - chimera

النطق
s. quimera, monstruo mitológico con cuerpo de cabra cabeza de león y cola de cobra; monstruo imaginario constituido de partes inapropiadas; desilusión, ilusión descabellada
s. persona u órgano formado con tejidos de constitución genéticas inusual; tipo de pez de aguas profundas (con esqueleto cartilaginoso, cuerpo enflaquecido, piel suave y cola parecida a un chicote)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - chimera

النطق
i. canavar, hayal ürünü korkunç yaratık, tüm başlılar sınıfından hayvan, ateş püskürten canavar; kuruntu; gerçekleşmesi imkânsız düşünce

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - chimera

النطق
n. химера, чудовиська, потвора, мрія: нездійснена мрія

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - chimera

النطق
n. chimera, mythological monster with a goat's body and a lion's head; wild illusion

ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - chimera

n. caprice, chimera, illusion, whim, vagary, freak, vapour, vapor, gargoyle, phantasm

ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - chimera

النطق
n. chimera, mythological monster with a goat's body and a lion's head

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - chimera

النطق
zn. onaangepaste delen; hersenschim, zelfbedrog, illusie; persoon of orgaan bestaande uit weefsels van verschillende genetische constitutie; soort diepzeevis (met kraaskbeenskelet) spitstoelopend lichaam met gladde huid en staart in vorm van een zweep

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - chimera

النطق
ουσ. χίμαιρα, ουτοπία

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - chimera

النطق
1. (immaginazione) chimère (f)
2. (speranza) mirage (m); chimère (f)
3. (mente) chimère (f)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - chimera

النطق
n. schimäre

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - chimera

النطق
(名) 吐火怪物, 狂想, 妖怪

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - chimera

النطق
(名) 吐火怪物, 狂想, 妖怪

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - chimera

النطق
n. कल्पना

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - chimera

النطق
(名) キメラ, ヤギの体とライオンの頭とヘビの尾をもつ神話に出てくる怪物; 不適当な体の部位をもつ想像上の怪物; 妄想; 異なった遺伝の性質をもつ組織を含む人または器官

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - chimera

النطق
명. 키메라, 망상

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - chimera

النطق
n. điều ảo huyền


© dictionarist.com