ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - cibo

النطق
n. food, grub, viands, meat, fare, scoff, cheer

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - cibo

النطق
(m) n. food

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - cibo

النطق
1. (generi alimentari) nourriture (f); aliments (mp); manger (m)
2. (generale) alimentation (f)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - cibo

النطق
n. speise, speisung, nahrung, kost, küche, essen, nahrungsmittel, futter


© dictionarist.com