ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - collide with

النطق
v. crash against, hit against (e.g., "She collided with the tree")

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - collide with

النطق
v. heurter, tamponner; entrer en collision avec; aborder (navire)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - collide with

النطق
v. auflaufen, aufprallen

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - collide with

النطق
v. abalroar

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - collide with

النطق
chocar, chocar con (el auto), colisionar con (el auto)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - collide with

النطق
çarp

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - collide with

النطق
ww. opbotsen tegen, botsen tegen, botsen op, slaan tegen (Bv. "Zij botste tegen de boom")

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - collide with

النطق
동. 충돌하다


© dictionarist.com