ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - comentador

النطق
(m) n. commentator, scholiast

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - comentador

النطق
[comentador (m)] n. commentator

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - comentador

النطق
1. (hombre) annotateur (m); commentateur (m)
2. (mujer) annotatrice (f)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - comentador

النطق
n. kommentator, ausleger


dictionary extension
© dictionarist.com