ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - contrafuerte

النطق
n. buttress, abutment

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - contrafuerte

النطق
1. (puente) arc-boutant (m); contrefort (m); butée (f); culée (f); piédroit (m)
2. (arquitectura) contrefort (m); piédroit (m); arc-boutant (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - contrafuerte

النطق
n. stützlager, widerlager, stützpfeiler, strebepfeiler, strebemauer

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - contrafuerte

النطق
n. 부벽


dictionary extension
© dictionarist.com