ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - conversion factor

النطق
facteur de conversion, Facteur de conversion

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - conversion factor

النطق
Umrechnungsfaktor, Konvertierungsfaktor, Umrichtgrad

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - conversion factor

النطق
factor de conversión, el factor de conversión

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - conversion factor

النطق
dönüşüm katsayısı

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - conversion factor

النطق
ουσ. συντελεστής μετατροπής
dictionary extension
© dictionarist.com