ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - cordura

النطق
n. sanity; common sense; adult

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - cordura

النطق
(general) santé d'esprit; discernement (m); bon sens (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - cordura

النطق
n. verstand, besonnenheit, umsicht, klugheit


dictionary extension
© dictionarist.com