ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - cuaderno

النطق
n. exercise book, notebook; composition book; logbook

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - cuaderno

النطق
1. (escuelas) cahier (m)
2. (libros) in-quarto (m); livre in-quarto (m)
3. (escritura) cahier (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - cuaderno

النطق
n. heft, schreibheft, schulheft

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - cuaderno

النطق
n. тетрадь

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - cuaderno

النطق
n. 연습장, 공책


dictionary extension
© dictionarist.com