ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - defense

النطق
‏دفاع، حماية، محامي الدفاع، كل ما يحمي أو يصون‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - defense

النطق
[defense (Amer.) ] n. protection, security; rampart (also defence)
n. defence, apology, defense; championship; vindication, prohibition, conservation
v. defend, protect

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - defense

النطق
[defense (Amer.) ] n. défense; protection, sécurité; rempart, muraille servant à défendre une ville, forteresse

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - defense

النطق
Amer.) ] n. Abwehr; Verteidigung; Sicherheit

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - defense

النطق
n. pertahanan, pembelaan, penjagaan, tangkisan, pembela

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - defense

النطق
[defense (Amer.) ] s. difesa

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - defense

النطق
n. obrona, osłona, bronienie, obrońca, pozwany

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - defense

النطق
[defense (Amer.) ] s. defesa; proteção (inglês britânico: defense)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - defense

النطق
n. apărare, protecţie, ocrotire, pledoarie

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - defense

النطق
[defense (Amer.) ] с. защита, оборона, заступничество, оправдание, реабилитация, укрепления, оборонительные сооружения

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - defense

النطق
[defense (Amer.) ] s. defensa, protección, seguridad; muralla

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - defense

النطق
[defense (Amer.) ] i. savunma, koruma; davalı, sanık; doğrulama; savunma silahları; defans oyuncusu

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - defense

النطق
n. захист, оборона, виправдання

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - defense

النطق
[defense (Amer.) ] zn. protectie, defensie, verdediging; borstwering, bescherming

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - defense

النطق
[defense (Amer.) ] ουσ. υπεράσπιση, άμυνα, συνηγορία, προάσπιση, προστασία, περιφρούρηση

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - defense

النطق
[defense (Amer.) ] (名) 防御, 防护, 保卫; 防御措施; 防御物; 防御工事

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - defense

النطق
[defense (Amer.) ] (名) 防禦, 防護, 保衛; 防禦措施; 防禦物; 防禦工事

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - defense

النطق
n. बचाव, हिफ़ाज़त, रक्षा, त्राण, प्रत्युत्तर, मोचा-बंदी, वकालत, प्रतिवाद, सफ़ाई

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - defense

النطق
[defense (Amer.) ] (名) 防御, 防護, 防衛(defence とも綴る)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - defense

النطق
[defense (Amer.) ] 명. 방어, 방위; 장벽

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - defense

النطق
n. sự che chở, bảo vệ, chống cự, phòng vệ, phòng thủ


الأزمنة

Present participle: defensing
Present: defense (3.person: defenses)
Past: defensed
Future: will defense
Present conditional: would defense
Present Perfect: have defensed (3.person: has defensed)
Past Perfect: had defensed
Future Perfect: will have defensed
Past conditional: would have defensed
© dictionarist.com