ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - desagüe

النطق
n. outflow, drainage; outlet; gutter

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - desagüe

النطق
(agua) issue (f); écoulement (m); évacuation (f)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - desagüe

النطق
n. wasserabfluss, abfluss, ablauf, ablass, ableitung, abwasserleitung, entwässerung, dränage, trockenlegung, einmündung, ausfluss, auslauf

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - desagüe

النطق
n. дренаж, водоотвод

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - desagüe

النطق
n. 유출, 배수, 출구, 배수로


dictionary extension
© dictionarist.com