ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - desiccated

النطق
‏مجفف، جاف‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - desiccated

النطق
adj. dried out; dehydrated or powdered; lifeless

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - desiccated

النطق
[desiccate] v. procéder à la dessiccation, dessécher des fruits, déshydrater des aliments

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - desiccated

النطق
[desiccate] v. dörren, trocknen

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - desiccated

النطق
v. mengering, mengeringkan

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - desiccated

النطق
agg. dessiccato, seccato, disidratato

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - desiccated

النطق
v. wysuszyć, odwodnić, osuszać

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - desiccated

النطق
[desiccate] v. dessecar, ressecar frutos, ressecar alimentos

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - desiccated

النطق
v. deshidrata, usca

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - desiccated

النطق
прил. сушеный, высушенный, сухой

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - desiccated

النطق
[desiccate] v. desecar, deshidratar, resecar

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - desiccated

النطق
s. kurutulmuş

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - desiccated

النطق
v. висихати, висушувати

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - desiccated

النطق
bn. uitgedroogd; gedehydreerd , ontwaterd; zonder leven

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - desiccated

النطق
[desiccate] ρήμ. αφυδατώνω σύκα, ξεραίνω

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - desiccated

النطق
[desiccate] (动) 使干燥; 使脱水; 变干

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - desiccated

النطق
[desiccate] (動) 使乾燥; 使脫水; 變乾

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - desiccated

النطق
[desiccate] (動) 乾燥させる

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - desiccated

النطق
[desiccate] 동. 건조시키다, 생기를 잃게 하다, 마르다

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - desiccated

النطق
v. phơi khô, làm khô


© dictionarist.com