ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - distinguishability

النطق
n. recognizability, ability to be differentiated, ability to be noticed as different

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - distinguishability

النطق
n. distinction, perception, discernement, clarté (que l'on peut séparer)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - distinguishability

النطق
n. Unterscheidbarkeit, Erkennbarkeit, kann als unterschiedlich erkannt werden

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - distinguishability

النطق
s. capacità di distinguersi, di farsi notare

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - distinguishability

النطق
s. capacidade distintiva, capacidade de distinguir ou perceber

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - distinguishability

النطق
s. La capacidad de distinguir, la capacidad de separar, la capacidad de ser distinguido, la capacidad de ser único

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - distinguishability

النطق
ayirdedilirlik

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - distinguishability

النطق
zn. onderscheidingsvermogen

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - distinguishability

النطق
(名) 認知できること, 区別する能力, 違いに気づく能力
dictionary extension
© dictionarist.com