ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - domestic savings

النطق
épargne intérieure

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - domestic savings

النطق
s. poupança interna

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - domestic savings

النطق
s. economía doméstica (f)
dictionary extension
© dictionarist.com