ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - economic rent

النطق
rente économique, différence entre la valeur de rendement d'un facteur de production et son coût alternatif (économie)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - economic rent

النطق
wirtschaftliche Spalte (Differenzwert zwischen den Produktionskosten des Original- und Alternativproduktes)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - economic rent

النطق
differenza fra la rendita di un fattore di produzione e il suo costo alternativo

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - economic rent

النطق
renda econômica (diferença entre o valor de rendimento de um fator produtivo com o custo alternativo (na economia) )

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - economic rent

النطق
renta económica (diferencia entre el valor de la producción de un fabricante y el valor alternativo (en economía))

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - economic rent

النطق
economische rente (verschil in evenwichtsperiode van produktieprikkel tot alternatieve verhoging (in economie))

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - economic rent

النطق
経済地代
dictionary extension
© dictionarist.com