ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - enclítico

النطق
adj. enclitic, having no independent accent (pertaining to a word)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - enclítico

النطق
n. enclitic, having no independent accent (pertaining to a word)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - enclítico

النطق
a. enklitisch

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - enclítico

النطق
n. 진접어


dictionary extension
© dictionarist.com