ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - formal

النطق
‏أساسي، شكلي، ذات طابع رسمي، رسمي، إصطلاحي، عرفي، منهجي، متمسك بالشكليات‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - formal

النطق
n. occasion which requires fancy dress (dance, ball, etc.); evening gown
adj. ceremonious; conventional; according to custom; stiff; strict; symmetrical; requiring fancy dress
adj. formal, conventional, according to custom, strict

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - formal

النطق
n. cérémonie nécessitant une tenue officielle
adj. formel; en règle; dans les formes; cérémonieux, solennel; formaliste; guindé; conventionnel

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - formal

النطق
n. gesellschaftliches Ereignis das formelle Kleidung erfordert; Abendkleid
adj. offiziell; äußerlich, förmlich; formbestimmend, formal; symmetrisch; formell

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - formal

النطق
a. resmi, formil, ofisial, kaku, bentuk: mengenai bentuknya

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - formal

النطق
s. avvenimento sociale che richiede abito da cerimonia
agg. formale, convenzionale; protocollare; esteriore, apparente; di forma; esplicito; regolare, uniforme; simmetrico

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - formal

النطق
a. formalny, oficjalny, bezduszny, urzędowy, służbisty, przepisowy, pozorny, uroczysty, ceremonialny, etykietalny, formalistyczny

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - formal

النطق
s. roupa de gala ou um acontecimento que exige vestimenta de gala
adj. formal, oficial; externo; ritualístico; relativo à forma; perfeitamente simétrico

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - formal

النطق
a. formal, formă: de formă, oficial, formalist, ceremonios, clar, direct, exact, expres, categoric, ceremonial, geometric, simetric

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - formal

النطق
с. вечернее платье, официальный прием
прил. официальный, формальный, церемонный; номинальный; внешний; правильный, симметричный

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - formal

النطق
s. traje de etiqueta; acontecimiento social que exige traje de etiqueta
adj. formal, ceremonial, ceremonioso, con formalidad, de protocolo, etiquetero, protocolar, protocolario, serio; correcto

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - formal

النطق
i. gece elbisesi, tuvalet
s. resmi, biçimsel, geleneklere göre, kanuna göre, düzgün, muntazam

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - formal

النطق
a. формальний, офіційний, зовнішній

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - formal

النطق
adj. ceremonious; conventional; according to custom; stiff; strict; symmetrical; requiring fancy dress

الاندونيسية → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - formal

a. prim

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - formal

النطق
adj. formal; academic, academical; modal; outward

ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - formal

a. formal, official, scholastic, formulary, solemn, prim, stiff, express, modal
adv. formally

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - formal

النطق
adj. formal; serious, earnest; dependable; reputable; staid; sound

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - formal

النطق
zn. formeel
bn. officieel; uiterlijk; ceremonieel; gevormd; vormend; gelijkzijdig; formeel

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - formal

النطق
επίθ. τυπικός, επίσημος

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - formal

النطق
adj. formel

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - formal

النطق
adj. esteriore, formale
adv. formalmente

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - formal

النطق
adj. формальный

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - formal

النطق
adj. formal

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → التركية - formal

النطق
s. biçimsel

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - formal

النطق
1. (geral) formel
2. (ação) fait pour la forme; superficiel
3. (comportamento) formaliste; compassé; guindé; froid; distant

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - formal

النطق
1. (general) formel
2. (respuesta) formel; catégorique
3. (comportamiento) formaliste; compassé; guindé

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - formal

النطق
a. formal, förmlich, formell, manierlich, steif, gemessen, ernsthaft, ernstlich, ernst, solide, solid, gediegen, seriös, reell, zuverlässig, verlässlich, pflichtbewusst, ordentlich, artig

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - formal

النطق
adj. формальный, серьезный

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - formal

النطق
formeel

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - formal

النطق
(名) 正式的社交活动; 夜礼服
(形) 正式的, 礼仪的, 形式的

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - formal

النطق
(名) 正式的社交活動; 晚禮服
(形) 正式的, 禮儀的, 形式的

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - formal

النطق
a. आ‍ैपचारिक, दिखाऊ, ऊपरी, आकारिक

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - formal

النطق
(形) 正式の; 儀礼的な; 形式ばった; 形式の
(名) 公式行事; 夜会服; ホルマール

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - formal

النطق
형. 형식적인; 인습적인; 관례를 따르는; 지나치게 격식을 차린, 딱딱한; 매우 조화가 있는, 정돈된; 야회복을 요하는

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - formal

النطق
a. thuộc về hình thức, theo nghi lể, theo đúng luật, chánh thức

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - formal

النطق
adj. 形式的。形态的。外形的。

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - formal

النطق
adj. 형식적인, 심각한, 정식의
dictionary extension
© dictionarist.com