ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - front

النطق
‏جبهة، متنزه على الشاطئ، واجهة، جبين، صدارة، طليعة، مظهر خارجي، موقف من قضية ما، حقل نشاط، رباط العنق، الصف الأول، جلس في المقدمة‏
‏أمامي، تكتل سياسي، مجابه‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - front

النطق
n. foremost part; part that faces forward; forehead, face; outward appearance; facade, outer wall of a building; line of confrontation (as in a battle); seaside promenade; cover, disguise; movement, coalition; haughtiness
v. face toward; confront; be against or in opposition to; apply a front to
adj. of or pertaining to a front; placed before something else; main (door); fore; forward; first (page); serving as a cover or disguise

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - front

النطق
n. front; face; façade; culot; audace, aspect; front de mer
v. se diriger vers; se trouver face à; avoir le front de , donner sur (la mer, etc.)
adj. antérieur, de face, frontal, principal (porte), premier (page)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - front

النطق
n. Vorderseite; Vorderteil; Vorderfront; Stirnseite; Strandpromenade; Uferpromenade; Fassade; Tarnung; Spitze
v. vorwärts schauen; konfrontieren; gegen etwas sein, in opposition zu etwas stehen
adj. vorne, front-; haupt; erste

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - front

النطق
n. muka, depan, kedok, front, barisan, sektor, bidang, gelombang udara dingin
v. menghadap, menghadapi, berhadapan dgn
a. depan, muka, hadapan

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - front

النطق
s. facciata, davanti, fronte; parte anteriore; fronte stradale; lungomare; lungolago; coalizione; (fam) prestanome, uomo di paglia; (fam) copertura, paravento; (fig) atteggiamento, comportamento
v. guardare verso, fronteggiare; (fig) affrontare; tener testa a; essere di fronte, essere dirimpetto, essere prospiciente a
agg. anteriore, frontale, davanti; sul davanti

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - front

النطق
n. przód, przodek, czoło, front, fasada, lico, grzywka
v. czoło: stawić czoło, konfrontować
a. frontowy, przedni, przodowy, czołowy, przedniojęzykowy

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - front

النطق
s. frente, fachada; rosto, testa, cara; começo, início; atrevimento; caminho à beira-mar; frente de batalha
v. dirigir-se em direção a-, estar diante de-, avistar, observar; ousar
adj. anterior, precedente, dianteiro; porta da frente

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - front

النطق
n. faţă, faţadă, frunte, partea din faţă a unui lucru, front, pieptar de cămaşă, vitrină, poziţie de frunte, cap, teren care dă spre, îndrăzneală, neruşinare
v. da spre, avea vederea spre, fi faţă-n faţă cu, fi orientat către, înfrunta, da piept, ţine piept la, obliga să facă front spre {mil.}, face front spre {mil.}, face faţă, acoperi cu, consolida cu, întoarce: se întoarce, tencui faţadă
a. frontal, faţă: din faţă, prim, principal
adv. faţă: din faţă, faţadă: pe faţadă

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - front

النطق
с. перед, передняя сторона, фасад, лицевая сторона, передок; прикрытие, ширма; чело, лик, лицо; фронт, передовые позиции; набережная; накрахмаленная манишка; накладка из волос
г. выходить на, выходить окнами, быть обращенным к, служить прикрытием, служить ширмой, противостоять, быть главарем
прил. передний, переднеязычный

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - front

النطق
s. parte delantera, fachada, faz, frente, frontis, frontispicio, parte del frente, portada; apariencias
v. confrontar, desafiar; dar hacia
adj. delantero, frontal

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - front

النطق
f. bakmak, dönmek, yönelmek, karşı olmak, önderlik etmek, yol göstermek, cephesini düzenlemek
i. ön, ön taraf, yüz, cephe, paravan kişi, paravan şirket, alın, sima, yüzsüzlük, utanmazlık, arsızlık
s. ön, öndeki, cüret

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - front

النطق
n. перед, фасад, зовнішність, фронт, набережна
v. виходити на, знаходитися
a. передній

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - front

النطق
(m) n. forehead, brow; face, front; facade

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - front

النطق
interj. turn to the front! face forward!

الاندونيسية → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - front

n. front, cadre

ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - front

n. front, facade, elevation

ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - front

n. front, line

ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - front

النطق
adj. front, fore

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - front

النطق
zn. voorkant, voorste deel; gezicht; front; bedekking; brutaliteit, waaghalzerij; strand; voorzijde
ww. naar voren komen, uitzien; het lef hebben
bn. voorste; voor- (deur); eerste (pagina)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - front

النطق
ουσ. πρόσοψη, εμπρός, πρόσοψις, μέτωπο
ρήμ. αντιμετωπίζω
επίθ. εμπρόσθινος

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - front

النطق
n. stirn, front, vorderseite, stirnseite

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - front

النطق
1. (bâtiment) facciata (f); prospetto (m); fronte (f); faccia (f)
2. (anatomie) fronte (f)
3. (militaire) fronte (m)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - front

النطق
1. (bâtiment) fachada (f); frente (f)
2. (anatomie) testa (f)
3. (militaire) frente (f)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - front

النطق
n. лоб (m), перед (m), передний: передняя сторона (m), фасад (m), фронт (воен.) (m)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - front

النطق
1. (bâtiment) fachada (f); frente (m); cara (f)
2. (anatomie) frente (f)
3. (militaire) frente (m)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → التركية - front

النطق
[le] alın; yüz; baş; ön, cephe

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - front

النطق
n. façade (f), ligne (f), rangée (f), coalition (f), rideau (m), front (m)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - front

النطق
n. facciata (f), fronte (f)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - front

النطق
n. фронт (f), строй (f)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - front

النطق
n. frente (m), fachada (f), frontis (m)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → التركية - front

النطق
i. ön taraf (f), cephe (f)

ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - front

النطق
1. (algemeen) façade (f) 2. (gebouw) façade (f); front (m); face (f)
3. (militair) front (m)
4. (schijn) apparence (f); façade (f); masque (m)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - front

النطق
1. (bâtiment) voorzijde (m/f); front (n); voorgevel (m); voorkant (m); façade (f)
2. (anatomie) voorhoofd (n)
3. (militaire) front (n)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - front

النطق
front ,voorgevel ,voorkant

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - front

النطق
(名) 前面; 前线; 开头
(动) 面对; 对付; 朝向; 朝向
(形) 前面的; 作掩护的; 正面的; 舌前的

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - front

النطق
(名) 前面; 前線; 開頭
(動) 面對; 對付; 朝向; 朝向
(形) 前面的; 作掩護的; 正面的; 舌前的

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - front

النطق
n. सामना, मुख, रुख़, शिर, मोर्चा
v. सम्मुख होना, सामना करना
a. सामने का, सामनेवाला

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - front

النطق
(間) 向かう; 正面を向く
(形) 前面の; 真っ先の; 正面の(ドア); 前部の; 前方の; 第一面の
(名) 前部; 表; 正面; 外観; 最前線; 遊歩道; 外見; 動き; 傲慢さ

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - front

النطق
명. 앞면; 정면; 이마, 얼굴; 태도; 건물의 바깥으로 향한 벽; 최전방 (전투에서); 해안의 산책길; 위장; 사상이나 정치운동; 뻔뻔스러움
동. 향하다, 앞잡이로 쓰이다, 이용물로 쓰이다, 정면을 향하다, ...을 향하다, 앞면을 붙이다, 전설음으로 바뀌다
형. 정면의; 선두의; 현관의; 앞으로; 서두의; 위장한 채 일하는

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - front

النطق
n. trán, diện mạo, mặt trận, mặt trước
v. đối mặt, xoay mặt về, chống chọi với
a. trước, ở phía trước

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - front

النطق
[die] pl.Fronten 前面。前部。脸面对的方向。前额。脸。建筑物的外墙。前线。
dictionary extension

الأزمنة

Present participle: fronting
Present: front (3.person: fronts)
Past: fronted
Future: will front
Present conditional: would front
Present Perfect: have fronted (3.person: has fronted)
Past Perfect: had fronted
Future Perfect: will have fronted
Past conditional: would have fronted
© dictionarist.com