ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - hojuela

النطق
n. leaflet; flake; foil; pancake, griddle cake

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - hojuela

النطق
n. blättchen, trester

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - hojuela

النطق
n. блин

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - hojuela

النطق
n. 덕, 팬케이크


dictionary extension
© dictionarist.com