ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ingenuidad

النطق
n. simpleness, simplicity, naivety

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - ingenuidad

النطق
1. (carácter) innocence (f); naïveté (f); simplicité (f)
2. (comportamiento) franchise (f); sincérité (f); spontanéité (f); franc-parler (m); naïveté (f); candeur (f); ingénuité (f)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - ingenuidad

النطق
n. treuherzigkeit, arglosigkeit, unbefangenheit, urwüchsigkeit, naivität, einfalt, harmlosigkeit, unschuld, kindlichkeit


© dictionarist.com