ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - labeur

النطق
(m) n. labor, toil; hard work, travail

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - labeur

النطق
n. arbeit: harte arbeit, tagewerk, schaffen

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - labeur

النطق
n. работа (m)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → التركية - labeur

النطق
[le] emek


© dictionarist.com