ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - machiavellian

النطق
‏مذهب الغاية تبرر الوسيلة، نفاق‏
‏ميكافيلي، إنتهازي‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - machiavellian

النطق
n. one who adheres to the principles developed by Machiavelli (particularly in regards to political manipulation and deception)
adj. of or pertaining to Machiavelli; of or pertaining to the political methods recommended by Machiavelli; scheming, deceptive, manipulative

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - machiavellian

النطق
n. partisan du machiavélisme, doctrine de Machiavel, selon laquelle tous les moyens sont valables pour garder le pouvoir
adj. relatif ou spécifique à Machiavel; rusé, perfide; diabolique; astucieux, manipulateur; démoniaque; hypocrite

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - machiavellian

النطق
n. Vertreter des Machivellismus (Machiavelli, ital. Staatsmann, dessen Buch "Il principe" seinen Gegnern als Rechtfertigung des von allen sittl. Normen losgelösten Machtstaates galt)
adj. machiavellistisch (skrupellos, ränkevoll)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - machiavellian

النطق
a. malu: yg tak tahu malu, jujur: tdk jujur

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - machiavellian

النطق
s. machiavellista; (spreg) persona astuta
agg. macchiavellico, furbo, scaltro

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - machiavellian

النطق
a. makiawelski, makiaweliczny

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - machiavellian

النطق
s. doutrinário do maquiavelismo (visão de Maquiavel segundo a qual todos os meios são justificados para a manutenção do controle ou do governo)
adj. maquiavélico, referente a Maquiavel, malicioso, astuto; que tem má fé

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - machiavellian

النطق
прил. бессовестный, неразборчивый

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - machiavellian

النطق
s. maquiavelista (que profesa el maquiavelismo, doctrina de Machiavelo según la cual todos el fines son justicables para la conservación del poder - justifica los medios)
adj. maquiavélico, malo

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - machiavellian

النطق
i. makyavelce
s. sinsi ve hilekâr

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - machiavellian

النطق
a. макіавеллівський

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - machiavellian

النطق
zn. Hangt het Machiavellisme aan (Machiavellistische mening die zegt dat alle middelen geoorloofd zijn voor de instandhouding van het bestuur)
bn. macchiavellistisch (huichelachtig)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - machiavellian

النطق
επίθ. μακιαβελικός, σατανικός

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - machiavellian

النطق
(名) 权谋政治家
(形) 察计多端的

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - machiavellian

النطق
(名) 權謀政治家
(形) 詭計多端的

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - machiavellian

النطق
a. चालाक, छली, धूर्त, कपटी, कपटपूर्ण, बेशरम, निलर्ज्ज, बेईमान, खोटा, कुटिल

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - machiavellian

النطق
(形) マキアベリ主義の
(名) マキアベリ主義者(特に政治のごまかしに関心を払う)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - machiavellian

النطق
명. 권모 술수가, 권모 술수정치가
형. 마키아벨리류의

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - machiavellian

النطق
a. thủ đoạn quỷ quyệt, xảo quyệt, quyền thuật chủ nghĩa


© dictionarist.com