ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - mezquindad

النطق
[mezquindad (f)] n. paltriness, pettiness; shabbiness, meanness

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - mezquindad

النطق
(comportamiento) avarice (f); ladrerie (f){formal}; lésine (f){formal}; radinerie (f){informal}

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - mezquindad

النطق
n. dürftigkeit, kargheit, ärmlichkeit, engherzigkeit, kleinlichkeit, schäbigkeit, geiz, knauserei

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - mezquindad

النطق
n. бедность

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - mezquindad

النطق
n. 가난함


dictionary extension
© dictionarist.com