ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - navigational

النطق
adj. of or pertaining to navigation (planning and directing the course of a naval vessel or aircraft)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - navigational

النطق
adj. de navigation, maritime

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - navigational

النطق
adj. Navigations-

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - navigational

النطق
a. pelayaran: berhubung dgn pelayaran

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - navigational

النطق
agg. navigazionale

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - navigational

النطق
adj. piloto

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - navigational

النطق
a. navigaţie: de navigaţie

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - navigational

النطق
аэронавигационный; штурманский

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - navigational

النطق
adj. navegable

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - navigational

النطق
deniz seferiyle ilgili

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - navigational

النطق
a. аеронавігаційний, штурманський

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - navigational

النطق
bn. navigatie-

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - navigational

النطق
επίθ. ναυτιλιακός

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - navigational

النطق
(形) 航行的; 航海的

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - navigational

النطق
(形) 航行的; 航海的

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - navigational

النطق
(形) 航海の; 航空の; 運行誘導の


dictionary extension
© dictionarist.com