ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - nullatenente

النطق
adj. without property, without assets

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - nullatenente

النطق
(povertà) pauvre; indigent

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - nullatenente

النطق
adj. besitzlos


© dictionarist.com