ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - onverzorgd

النطق
adj. untended, unprovided for, unminded, shabby

ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - onverzorgd

النطق
(uiterlijk) échevelé; négligé; malpropre


dictionary extension
© dictionarist.com