ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - onwaarschijnlijk

النطق
adv. unlikely
adj. improbable, inconceivable, unlikely

ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - onwaarschijnlijk

النطق
1. (algemeen) improbable; peu probable
2. (vergezocht) invraisemblable; outré; tiré par les cheveux


dictionary extension
© dictionarist.com