ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - opponente

النطق
[opporre] v. oppose, object

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - opponente

النطق
(uomo) adversaire (m); opposant (m)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - opponente

النطق
Wiedersacher, auflehnend, opponent


© dictionarist.com