ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ponente

النطق
n. west, direction in which the sun sets

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ponente

النطق
[ponente (mf)] n. speaker

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - ponente

النطق
(generale) occident (m)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - ponente

النطق
Westen

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - ponente

النطق
n. berichterstatter, referent, sachbearbeiter


dictionary extension
© dictionarist.com