ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - poner a un lado

v. lay aside, lay by, lay down, put aside

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - poner a un lado

(general) mettre de côté; réserver

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - poner a un lado

v. weglegen, stellen: beiseite stellen, wegstellen, wegtun


dictionary extension
© dictionarist.com