ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - poveraccio

النطق
n. poor devil, poor thing

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - poveraccio

النطق
(persona - uomo) pauvre malheureux (m); pauvre diable (m); pauvre hère (m)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - poveraccio

النطق
n. elendsgestalt, würstchen, luder


dictionary extension
© dictionarist.com