ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - quintessence

النطق
‏جوهر، خلاصة، مثال، زبدة، عنصر خامس، لباب كتاب‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - quintessence

النطق
n. epitome, perfect embodiment of; essence, basic nature; (Philosophy) fifth element, element thought to be the matter from which celestial objects are composed (during the Middle Ages)
n. quintessence, epitome

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - quintessence

النطق
n. quintessence, extrait le plus concentré d'une substance; cinquième élement ajouté (Alchimie); essence; essentiel, base

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - quintessence

النطق
n. Quintessenz (Wesen einer Sache); Kern, Inbegriff; Beste

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - quintessence

النطق
n. sari pati, inti, intisari, esensi, contoh sempurna, contoh murni

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - quintessence

النطق
s. quintessenza

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - quintessence

النطق
n. kwintesencja

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - quintessence

النطق
s. quintessência, quinta-essência; o quinto elemento (na filosofia)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - quintessence

النطق
n. chintesenţă, esenţă

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - quintessence

النطق
с. квинтэссенция, наиболее существенное

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - quintessence

النطق
s. quintaesencia, lo esencial

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - quintessence

النطق
i. öz, en özlü kısım, özünün özü, özetin özeti

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - quintessence

النطق
n. квінтесенція, суть
a. основний, найістотніший

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - quintessence

النطق
(f) n. quintessence, epitome

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - quintessence

النطق
zn. kwintessens, wezen, kern

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - quintessence

النطق
ουσ. ουσία, πεμπτουσία, αιθήρ

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - quintessence

النطق
n. quintessenz

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - quintessence

النطق
1. (général) quintessenza (f)
2. (exemple) quintessenza (f)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - quintessence

النطق
1. (général) quinta-essência (f); quintessência (f)
2. (exemple) quintessência (f); quinta-essência (f)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - quintessence

النطق
n. квинтэссенция (f)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - quintessence

النطق
1. (général) quintaesencia (f)
2. (exemple) quintaesencia (f)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → التركية - quintessence

النطق
[la] en ince kısım, öz

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - quintessence

النطق
1. (général) kwintessens (m/f)
2. (exemple) beste voorbeeld (n); zuiverste voorbeeld (n)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - quintessence

النطق
(名) 精华; 第五元素; 典型

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - quintessence

النطق
(名) 精華; 第五元素; 典型

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - quintessence

النطق
n. सार, तत्त्व, मर्म, सारांश, प्रकृति, हीर

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - quintessence

النطق
(名) 真髄; 典型

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - quintessence

النطق
명. 가장 순수한 본질, 물질의 가장 순수한 본질

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - quintessence

النطق
n. đệ ngũ nguyên tố


dictionary extension
© dictionarist.com