ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - recuento

النطق
n. scrutinizing, count, re-count

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - recuento

النطق
(número) deuxième compte (m); nouveau dépouillement (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - recuento

النطق
n. zählung, abzählen, auszählen

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - recuento

النطق
n. пересчет, учет

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - recuento

النطق
n. 계산


dictionary extension
© dictionarist.com